1ª Proba da Liga Galega de Promocion1ª Prueba de la Liga Gallega de Promocion1ª Prueba de la Liga Gallega de Promocion

verducido

Os nosos palistas Susana, María e Julio acoden por primeira vez á Liga Galega de Promocion, malia que no ultimo mes non puideron remar polas riadas constantes do rio Miño ao seu paso por Lugo, intentaran dar o mellor de si. Animo e sorte.verducido

Nuestros palistas Susana, María y Julio acuden por primera vez a la Liga Gallega de Promocion, a pesar de q en el ultimo mes no han podido remar por la riada constante  del rio Miño a su paso por Lugo,  intentaran dar lo maejor de si. Animo y suerte.verducido

Our paddlers Susana, Maria and Julio come first to the Galician League promotion, although q in the last month have failed to paddle the river Minho constant stream passing through Lugo, try giving him whether Maejor. Courage and luck.