CAMPEONATO GALEGO DE INVERNOCAMPEONATO GALLEGO DE INVIERNO

O Campeonato Galego de Inverno que tera lugar este sabado dia 22 a partir das 9.30h da maña ata as 14,30, no encoro de Portillon de Castro en Verducio, onde se disputaran as diferentes probas das distintas categorias sobre un percoridio de 5000m. E a pimeira proba do ano dun extenso calendario. O Club Piragüismo Cidade de Lugo acudira con sete palistas. As nosas palistas dama cadete, Maria Lancho e Maria Moar, tomaran a saida as 9.30h. As 10.15h tomara saida o Veteran Martin Carballo. As 10.50h da mañan tomara nunha saida moi numerosa o Cadete Julio Matilla, palista que acudiu as ultimas concetracions da Federacion Galega. Jessica Penela e Pilar Lancho na categoria xuvenil as 12h. A ultima proba da maña, a categora senior, e a de maior participacion con 113 palistas tomara a saida Adrian Diaz. O Club parte coa ilision de mellorar o resultado por clubs da tempada anterior na que acadaramos o posto 34º, animo e sorte os nosos palistas.
El Campeonato Gallego de Invierno que tendra lugar este sabado dia 22 a partir de las 9.30h de la mañana hasta las 14,30, en el embalse de Portillon de Castro en Verducio, donde se disputaran las diferentes pruebas de las distintas categorias sobre un recorrido de 5000m. Esta prueba pimeira del año de un extenso calendario. El Club Piragüismo Ciudad de Lugo acudira con siete palistas. Nuestras palistas dama cadete, Maria Lancho y Maria Moar, habían tomado la saida las 9.30h. A las 10.15h tomara la salida el Veterano Martin Carballo. A las 10.50h de la mañana tomara, en una saida muy numerosa, el Cadete Julio Matilla, palista que acudió las ultimas concetracions de la Federacion Gallega. Jessica Penela y Pilar Lancho en la categoria juvenil las 12h. La ultima prueba de la mañana, la categora senior pondra la guinda con la de mayor participacion, con 113 palistas, tomara la salida Adrian Diaz. El Club parte con la ilision de mejorar el resultado por clubes/clubs de la temporada pasada en la que habíamos conseguido el puesto 34º, animo y suerte nuestros palistas.