54 descenso del miño

54 COPA MIÑO

Agradecer estas fotos que me enviou  Marco que son das poucas que temos do miño. Moitas grazas e un saúdo á xente do grove.

Agradecer estas fotos que me ha enviado a Marco que son de las pocas que tengo del miño. Muchas gracias y un saludo a la gente del grove.