FAITE SOCIO

E necesario:

Foto actualizada (Tamaño Carnet)
Fotocopia DNI (misma cara)
Cubrir o Impreso de Inscripcion e Ficha (no Club)
O pago das cuotas mensuais atraves da conta bancaria