COPA DE ESPAÑA DE MARATON SUSPENDIDACOPA DE ESPAÑA DE MARATON SUSPENDIDA

A partir do sabado as 11 da maña a climatoloxia fixo que tivera que ser suspendida todalas probas que faltaban por disputar durante a fin de semana, so se disputara hasta esa hora a categoria veteran en K1 donde o noso padeeiro Martin Carballo acadara un posto 11. Unha pena da escelente organizacion por parte do Club Xuvenil e o concello das Pontes.A partir del sabado a las 11 de la mañana la climatologia hizo que tubiera que ser suspendidas todas las prubas que faltaban por disputar durante el fin de semana, solo se disputaran hasta esa hora la categoria veterano en K1, donde nuestro palista Martin Carballo consiguio un puesto 11. Una pena de la escelente organizacion por parte del Club Xuvenil y o Ayuntamiento de As Pontes.