Política de privacidad:

Dacordo co articulo 5 da Ley Organica 15/1999 do 13 de Decembro de Proteccion de datos de carácter persoal, o CLUB PIRAGÜISMO CIDADE DE LUGO informalle cos datos recabados na presente comunicacion formaran parte dun ficheiro debidamente inscrito no Rexistro Xeral de Proteccion de Datos a cal ten por finalidade a Xestion do Club, e a xestion dos seguros pertinentes. Podra exercer o seu dereito de acceso, cancelacion e rectificacion dirixindose o Club Piragüismo Cidade de Lugo, Avd Coruña 339, 6º D, 27003, Lugo ou e-mail info@cidadedelugo.es ou cpcidadedelugo@gmail.com