ASAMBLEA DO CLUB PIRAGÜIMO CIDADE DE LUGOASAMBLE DEL CLUB PIRAGÜIMO CIUDAD DE LUGO

Combocase a todolos palistas do Club Piragüimo Cidade de Lugo a Asamblea que tera lugar o proximo dia 14/10/2013 as 20h na Casa do Deporte. Poderan asistir todolos maiores de idade con Licencia actualizada da tempada 2013. Rogamos que si na unidade familiar hay mais dun menbro que reuna estos requisitos soio acuda un por razons de espazo. No caso dos menores de idade con licencia 2013 podera a cudir un dos titores legais.

Se comboca a todos los palistas del Club Piragüimo Ciudad de Lugo a Asamblea que tendra lugar el proximo  dia 14/10/2013 a las 20h en la Casa del Deporte. Poderan asistir todolos mayores de edad con Licencia actualizada de la temporada 2013. Rogamos que sí en la unidad familiar hay mas de un miembro que reuna estos requisitos solo acuda uno por razons de espacio. En el caso de los menores de edad con licencia 2013 podera a cudir uno de los tutores legales.