CONVOCATORIA XUNTA XERAL EXTRAORDINARIA

O próximo día 11 de novembro na sala de reunions da Casas do Deporte, as 21:00h convocase a todolos socios á xunta xeral extraordinaria co seguinte orde do día no documento adxunto.

ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA CONVOCATORIA DE ELECCIÓNS A PRESIDENTE/A

Orde do día:

 • Acordo de convocatoria de eleccións a Presidente e Xunta Directiva.
 • Calendario electoral.
  1. Exposición do censo electoral (lista de socios con dereito a voto).
  2. Reclamación censo.
  3. Prazo de presentación de candidaturas.
  4. Prazo de estudio e aceptación das candidaturas.
  5. Prazo de divulgación das candidaturas.
  6. Prazo de presentación de impugnación contra candidaturas.
  7. Prazo de resolución de impugnación contra as candidaturas.
  8. Data de votación (lugar de celebración, comezo e remate do período de votación).
  9. Prazo de presentación de impugnación contra as votacións (na acta da mesa electoral).
  10. Resolución de impugnacións e proclamación de candidaturas.
 • Elección dos membros da xunta electoral social.
 • Elección e nomeamento dos compoñentes da mesa electoral.
 • Transformación da Xunta directiva en Xunta xestora.